Jak uzyskać dostęp do menu LUX?

Dotykać stronie ekranu, aby otworzyć menu illustration
1.
Dotykać stronie ekranu, aby otworzyć menu
W menu pojawi się na lewo lub prawo illustration
2.
W menu pojawi się na lewo lub prawo