FAQ 1:

Kā mainīt noklusējuma tāfeli

01 +
Image for FAQ step 1

Atveriet savu LUX izvēlni un atlasiet “Programmas”.

02 +
Image for FAQ step 2

Izvērstajā izvēlnē atlasiet lietotni Iestatījumi.

03 +
Image for FAQ step 3

Atlasiet izvēlnes opciju Displejs.

04 +
Image for FAQ step 4

Atlasiet izvēlnes opciju “Noklusējuma tāfele”.

05 +
Image for FAQ step 5

Pārslēdziet iestatījumu pēc vajadzības.