FAQ 24:

How to select 2.4Ghz Frequency?

01 +
Image for FAQ step 1

Druk op 'Apps' en vervolgens op instellingen