FAQ 25:

How to select 5 GHz Frequency?

01 +
Image for FAQ step 1

Druk op 'Apps' en vervolgens op instellingen