FAQ 8:

Hoe gebruik ik de annotatietools?

01 +
Image for FAQ step 1

Raak het annoteericoontje aan

02 +
Image for FAQ step 2

Annoteren in zwarte of rode inkt