FAQ 1:

Hvordan få Clevershare 2.0

01 +
Image for FAQ step 1

Hvis du ser dette ikonet, har du Clevershare 2.0

02 +
Image for FAQ step 2

Hvis du ser dette ikonet, har du Clevershare 1 og trenger å oppdatere fastvaren

03 +
Image for FAQ step 3

Bruk OTA-oppdateringer for å oppdatere fastvaren. Trenger du hjelp, gå til: support.cleverproducts.com/support-cases/new