FAQ 20:

Flere merknadsverktøy?

01 +
Image for FAQ step 1

Få tilgang til disse verktøyene fra skiftenøkkelverktøylinjen i kommentarmenyen

02 +
Image for FAQ step 2

Bruk Spotlight for å fremheve viktig informasjon på skjermen. Juster størrelse og gjennomsiktighet ved hjelp av innstillingene.

03 +
Image for FAQ step 3

Få tilgang til nedtelling på skjermen med valgfri alarm

04 +
Image for FAQ step 4

Få tilgang til en skjerm-tidtaker