FAQ 1:

Hvordan skriver og tegner jeg med Merknad?

02 +
Image for FAQ step 2

Velg pennfarge, stil og tykkelse

03 +
Image for FAQ step 3

Lag notater, diagrammer eller tegninger