FAQ 12:

Jak dodać paski boczne do mojego Launcher?

02 +
Image for FAQ step 2

Wybierz ikonę z paska zębatego

03 +
Image for FAQ step 3

Zaznacz pole wyboru Paski widoczne, wybierz Zapisz