FAQ 11:

Jak uzyskać dostęp do wyboru wejścia?

01 +
Image for FAQ step 1

Naciśnij przycisk wejścia na pilocie

02 +
Image for FAQ step 2

Naciśnięciu przycisku INPUT na pilocie zdalnego