FAQ 23:

Jak mogę założyć głos klasy?

01 +
Image for FAQ step 1

Naciśnij ikonę klucza Głosowanie na pasku

02 +
Image for FAQ step 2

Urządzenia student musi być w tej samej sieci Wi-Fi co wyświetlacz Clevertouch. Student powinien zeskanować kod QR, aby uczestniczyć

03 +
Image for FAQ step 3

Wyborca ​​daje ankieta 1-4 odpowiedzi. Sędzia daje odpowiedzi TAK lub NIE.

04 +
Image for FAQ step 4

Responder informuje pierwszą osobą, naciśnij przycisk OK, aby mogli odpowiedzieć na pytanie. Selector pozwala nauczyciel wybrać ucznia do odpowiedzi

05 +
Image for FAQ step 5

Komunikat wyświetlany jest komunikat z uczniem

06 +
Image for FAQ step 6

Można wybrać jedno lub pytania wielokrotnego wyboru i ustawić timer