FAQ 28:

Jak ustawić czas czujnik na czujnik PIR?

01 +
Image for FAQ step 1

Naciśnij „Aplikacje”, a następnie ustawienia

02 +
Image for FAQ step 2

Wybierz Wyświetlacz

03 +
Image for FAQ step 3

Ustawienia czasu czujnika PIR

04 +
Image for FAQ step 4

Wybierz Ustawienia czasowe wyłączenia podświetlenia.