FAQ 3:

Jak zrobić setup I a Wi-Fi?

01 +
Image for FAQ step 1

Przejdź do Aplikacji następnie Ustawienia

03 +
Image for FAQ step 3

Zaznacz pole wyboru, aby włączyć Wi-Fi

04 +
Image for FAQ step 4

Dostępne sieci zostaną wymienione. Wybierz jedną połączyć