FAQ 17:

Jak przełączyć wejść?

01 +
Image for FAQ step 1

Podłączenie zewnętrznego źródła, takiego jak komputer.

02 +
Image for FAQ step 2

Kliknij na strzałkę w górę

03 +
Image for FAQ step 3

Wybierz żądane wejście