FAQ 7:

Jak używać telefonu/tabletu jako pilota (tylko Android)

01 +
Image for FAQ step 1

Twój Clevertouch i telefon/tablet muszą znajdować się w tej samej sieci bezprzewodowej

02 +
Image for FAQ step 2

Na swoim Clevertouch przejdź do aplikacji – Clevershare

03 +
Image for FAQ step 3

Zeskanuj kod QR za pomocą tabletu/telefonu lub odwiedź stronę clevertouch.com/clevershare2g

05 +
Image for FAQ step 5

Wprowadź kod wyświetlony na Twoim Clevertouch i połącz się

06 +
Image for FAQ step 6

Naciśnij Remote na swoim urządzeniu

07 +
Image for FAQ step 7

Wybierz tryb ruchu, aby używać urządzenia jako myszy

08 +
Image for FAQ step 8

Wybierz tryb przycisków, aby używać urządzenia jako przewijarki

09 +
Image for FAQ step 9

Wybierz tryb touchpada, aby używać urządzenia jako touchpada