FAQ 20:

Jak dostosować ustawienia urządzeń

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz ikonę „Repozytoria” z pulpitu systemu, a następnie wybierz opcję menu „Ustawienia urządzenia”.

02 +
Image for FAQ step 2

Alternatywnie wybierz pipsy obok ekranu, który chcesz dostosować, i wybierz opcję „Ustawienia urządzenia” z dostępnego menu.

03 +
Image for FAQ step 3

Jeśli chcesz wchodzić w interakcje z wieloma wyświetlaczami, zaznacz odpowiednie pola wyboru po lewej stronie ekranu. Po potwierdzeniu wybierz opcję menu „Ustawienia urządzenia” u góry ekranu.

04 +
Image for FAQ step 4

Spowoduje to wyświetlenie wszystkich utworzonych już ustawień urządzenia. Można je kopiować i edytować według potrzeb. Aby utworzyć nowe ustawienie urządzenia, wybierz przycisk „DODAJ NOWY” dostępny w dolnej części menu.

05 +
Image for FAQ step 5

Spowoduje to otwarcie strony szczegółów. Dodaj nazwę i opis nowego ustawienia.

06 +
Image for FAQ step 6

Wybierz opcję menu „Wi-Fi”, aby dostosować konfigurację Wi-Fi wyświetlacza.

07 +
Image for FAQ step 7

Wybierz opcję menu „bezpieczeństwo”, aby zarządzać ustawieniami hasła do wyświetlacza.

08 +
Image for FAQ step 8

Wybierz menu „Ogólne”, aby zarządzać ustawieniami wyświetlania. Kontroluje to ogólną konfigurację, w tym aplikacje, ustawienia daty i godziny, konta i użytkowników, ustawienia dźwięku, łączność, dane i opcje debugowania.

09 +
Image for FAQ step 9

Wybierz opcję menu „APN”, aby skonfigurować nazwę punktu dostępu (APN) w systemie. Wybierz przełącznik „Ustaw APN”, aby ustawić szczegóły APN w systemie.

10 +
Image for FAQ step 10

Wybierz opcję menu tapety, aby ustawić tapetę urządzenia.

11 +
Image for FAQ step 11

Wybierz opcję „Certyfikat”, aby zainstalować certyfikaty użytkownika i wklej zawartość treści certyfikatu urzędu certyfikacji.

12 +
Image for FAQ step 12

Wybierz opcję menu „Ekran blokady”, aby ustawić hasło i komunikat blokady ekranu.

13 +
Image for FAQ step 13

Po skonfigurowaniu ustawień wybierz przycisk „POTWIERDŹ”.

14 +
Image for FAQ step 14

Spowoduje to dodanie Twojego ustawienia do repozytorium.