FAQ 21:

Jak zarządzać moimi plikami

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz ikonę „repozytoriów” z pulpitu systemu, a następnie wybierz opcję menu „Pliki”.

02 +
Image for FAQ step 2

Alternatywnie możesz uzyskać dostęp do menu „Pliki”, wybierając trzy pipsy dostępne na końcu wiersza dla wybranego wyświetlacza. Pozwala to bezpośrednio wybrać opcje „Pliki”.

03 +
Image for FAQ step 3

Jeśli chcesz wchodzić w interakcje z wieloma wyświetlaczami, zaznacz odpowiednie pola wyboru po lewej stronie ekranu. Po potwierdzeniu wybierz opcję „Więcej działań” u góry ekranu, a następnie wybierz opcję „Wyślij pliki”.

04 +
Image for FAQ step 4

Spowoduje to otwarcie menu plików. Aby dodać nowy plik do systemu należy wybrać przycisk „DODAJ NOWY”.

05 +
Image for FAQ step 5

Wybierz preferowaną metodę przesyłania, a następnie ustaw nazwę pliku i miejsce docelowe. Po wyszczególnieniu wybierz opcję menu „DODAJ PLIKI” i dodaj wymagane pliki do systemu.

06 +
Image for FAQ step 6

Po zakończeniu plik jest dostępny do użytku w systemie.