FAQ 24:

Jak zarządzać przepływem pracy

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz opcję menu repozytoriów, a następnie opcję menu „Przepływ pracy”.

02 +
Image for FAQ step 2

Możesz skopiować lub edytować istniejący przepływ pracy. Jeśli chcesz utworzyć nowy przepływ pracy, wybierz przycisk „DODAJ NOWY”.

03 +
Image for FAQ step 3

Wprowadź nazwę przepływu pracy i opis przepływu pracy.

04 +
Image for FAQ step 4

Wybierz opcję „polecenia”, a następnie wybierz opcję „DODAJ POLECENIE”. Spowoduje to otwarcie listy poleceń systemowych. Można je konfigurować zgodnie z wymaganiami i dodawać w razie potrzeby.

05 +
Image for FAQ step 5

Po zakończeniu polecenia kolejność wykonywania można ustawić, przeciągając je z góry na dół. Gdy jesteś zadowolony ze swojej konfiguracji, wybierz przycisk „POTWIERDŹ”.

06 +
Image for FAQ step 6

To dodaje przepływ pracy do systemu.