FAQ 1:

Jak zarejestrować konto MDM za pomocą mojego Clevertouch

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz jedną ze strzałek dostępnych po lewej lub prawej stronie ekranu.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to otwarcie menu LUX. Wybierz opcję menu „aplikacje”.

03 +
Image for FAQ step 3

Wybierz aplikację Clevertouch MDM.

04 +
Image for FAQ step 4

Po otwarciu aplikacji wybierz opcję menu „Utwórz konto” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zarejestrować się w systemie.