FAQ 12:

Jak utworzyć polecenie

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz wyświetlacz, dla którego chcesz utworzyć polecenie.

02 +
Image for FAQ step 2

W tym przykładzie musimy utworzyć polecenie, które zmienia tapetę wyświetlacza. W tym celu należy wybrać menu „Akcje repozytoriów” i wybrać opcję menu „Ustawienia urządzenia”.

03 +
Image for FAQ step 3

Menu wyświetla istniejące polecenia, które w razie potrzeby można edytować, kopiować i usuwać. Aby utworzyć nowe polecenie, wybierz przycisk „DODAJ NOWE”.

04 +
Image for FAQ step 4

Spowoduje to otwarcie menu ustawień. Wypełnij pola „Nazwa” i „Opis”, a następnie wybierz opcję „Tapeta” w menu po lewej stronie.

05 +
Image for FAQ step 5

Wybierz przełącznik „Ustaw tapetę urządzenia” i prześlij żądaną tapetę. Po zakończeniu wybierz przycisk „POTWIERDŹ”.

06 +
Image for FAQ step 6

Spowoduje to utworzenie polecenia w menu. W razie potrzeby można to wykonać lub zaplanować na swoich wyświetlaczach. Uwaga: inne polecenia mogą wymagać dodatkowych czynności w celu prawidłowej konfiguracji.