FAQ 21:

Jak dodać karteczki samoprzylepne do ekranu

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz narzędzie ruchomego pióra.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to rozwinięcie się i wyświetlenie pełnego menu narzędzi. Stąd wybierz okrągłą ikonę „narzędzia karteczki samoprzylepnej”.

03 +
Image for FAQ step 3

Spowoduje to otwarcie funkcji karteczek samoprzylepnych. Z tego miejsca możesz wchodzić w interakcje ze swoimi notatkami, dodawać nowe notatki, ustawiać kolor notatek, importować notatki do tablicy, zmieniać rozmiar każdej notatki i usuwać dowolne notatki w razie potrzeby.