FAQ 15:

Jak dodać do ulubionych

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz jedną ze strzałek widocznych po obu stronach ekranu głównego.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to otwarcie menu LUX po wybranej stronie. Stąd wybierz ikonę „Ulubione”.

03 +
Image for FAQ step 3

Rozwija się, aby otworzyć menu ulubionych. Aby dodać aplikacje do sekcji ulubionych, wybierz ikonę „+” w rozwiniętym oknie.

04 +
Image for FAQ step 4

Spowoduje to wyświetlenie wszystkich pobranych aplikacji w systemie. Stąd wybierz ikonę „+” obok aplikacji, które chcesz dodać do ulubionych. Jeśli jesteś zadowolony z dokonanego wyboru, dotknij, aby wybrać dowolny obszar poza menu.

05 +
Image for FAQ step 5

Spowoduje to dodanie wybranych aplikacji do menu ulubionych w systemie.

06 +
Image for FAQ step 6

Aby usunąć aplikację, ponownie otwórz menu ulubionych. Stąd wybierz czerwoną ikonę anulowania w każdej aplikacji, którą chcesz usunąć z ulubionych.