FAQ 16:

Jak zmienić tekst „Clevertouch” na ekranie głównym

01 +
Image for FAQ step 1

Na ekranie głównym stuknij dwukrotnie, aby wybrać domyślny tekst Clevertouch.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to otwarcie klawiatury ekranowej. W tym miejscu wprowadź wymagane zmiany. Po zakończeniu wybierz zielony przycisk wyboru.

03 +
Image for FAQ step 3

Twoje ustawienia zostaną zapisane.