FAQ 12:

Jak otwierać i czyścić ostatnio używane aplikacje

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz jedną ze strzałek widocznych po obu stronach ekranu głównego.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to otwarcie menu LUX po wybranej stronie. Stąd wybierz ikonę „Aktywny”.

03 +
Image for FAQ step 3

Spowoduje to otwarcie menu, które pokazuje wszystkie aplikacje aktualnie uruchomione w twoim systemie. Można je indywidualnie zamykać, przesuwając pojedynczo. Ewentualnie wybranie przycisku „Wyczyść wszystkie procesy” spowoduje masowe zamknięcie wszystkich aktywnych procesów.