FAQ 24:

Jak wyłączyć dźwięki dotyku

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz jedną ze strzałek widocznych po obu stronach ekranu głównego.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to otwarcie menu LUX po wybranej stronie. Stąd wybierz ikonę „Aplikacje”.

03 +
Image for FAQ step 3

Stąd wybierz aplikację „Ustawienia”.

04 +
Image for FAQ step 4

Stąd przejdź do nagłówka „Urządzenie” i wybierz opcję „Dźwięk”.

05 +
Image for FAQ step 5

W tym miejscu wybierz przełącznik „Dźwięki dotyku”, aby włączyć lub wyłączyć to ustawienie.