FAQ 15:

Jak uzyskać dostęp do narzędzi matematycznych

01 +
Image for FAQ step 1

Po otwarciu lekcji wybierz ikonę koła u dołu ekranu.

02 +
Image for FAQ step 2

Spowoduje to otwarcie menu opcji strony. Stąd wybierz opcję menu „Treść”.

03 +
Image for FAQ step 3

Spowoduje to rozwinięcie się i wyświetlenie pełnego menu zawartości. Stąd wybierz kartę „Zawartość lokalna” i dolną część panelu. Umożliwia to dostęp do narzędzi matematycznych, takich jak linijki, kątomierze, kości i inne.