FAQ 12:

Jak utworzyć pole tekstowe

01 +
Image for FAQ step 1

Po otwarciu lekcji wybierz ikonę „T” na dole ekranu.

02 +
Image for FAQ step 2

Po wybraniu zaznacz obszar ekranu wymagany do utworzenia pola tekstowego. Spowoduje to również otwarcie menu opcji, które umożliwia edycję tekstu, ukrywanie i pokazywanie pola tekstowego, stosowanie warstw i uzyskiwanie dostępu do dodatkowych funkcji.