FAQ 11:

Jak korzystać z narzędzi Pióra i grafiki

01 +
Image for FAQ step 1

Po rozpoczęciu lekcji możesz dodawać adnotacje na tablicy za pomocą pióra i narzędzi graficznych. Aby uzyskać dostęp do narzędzi, wybierz ikonę pióra z menu u dołu ekranu.

02 +
Image for FAQ step 2

To otwiera się, umożliwiając wybór narzędzia Pióro, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Narzędzia Atrament, Cienka końcówka i Zakreślacz są dostępne domyślnie obok narzędzia Gumka.

03 +
Image for FAQ step 3

Dowolny zapis można wybrać, wybierając narzędzie wskaźnika i przeciągając ramkę wokół obszaru. Można to następnie przesuwać, zmieniać rozmiar, ponownie kolorować, uczynić przezroczystym lub ukrytym i edytować zgodnie z wymaganiami.

04 +
Image for FAQ step 4

Wybierz szarą strzałkę nad dowolną ikoną pióra, aby rozwinąć menu narzędzi. Obejmuje to wskaźnik laserowy, tęczowe pióro oraz opcje tekstu, kształtów i pisaków matematycznych, a także narzędzia do tworzenia linii, krzywych i kolanek.