FAQ 1:

Jak uzyskać dostęp do menu LUX?

01 +
Image for FAQ step 1

Dotykać stronie ekranu, aby otworzyć menu

02 +
Image for FAQ step 2

Można skorzystać z menu po lewej lub prawej stronie