Hvordan ændrer jeg teksten på startskærmen?

Tryk på ordet ‘Clevertouch’ fem gange illustration
1.
Tryk på ordet ‘Clevertouch’ fem gange
Indtast din egen tekst til startskærmen illustration
2.
Indtast din egen tekst til startskærmen