Hur ändrar jag texten på startskärmen?

Peka på ordet "Clevertouch" fem gånger illustration
1.
Peka på ordet "Clevertouch" fem gånger
Skriv ditt eget startskärmsmeddelande illustration
2.
Skriv ditt eget startskärmsmeddelande