Hur använder jag klipp-/skärmdumpsverktygen?

1.
Växla mellan fullskärm eller ett markerat område
2.
Återanpassa eller flytta det markerade området
3.
Ta en skärmdump på det markerade området. Det kommer sparas i Filer > Anteckning
4.
Klistra in din skärmdump i Note