Hur använder jag klipp-/skärmdumpsverktygen?

Växla mellan fullskärm eller ett markerat område illustration
1.
Växla mellan fullskärm eller ett markerat område
Återanpassa eller flytta det markerade området illustration
2.
Återanpassa eller flytta det markerade området
Ta en skärmdump på det markerade området. Det kommer sparas i Filer > Anteckning illustration
3.
Ta en skärmdump på det markerade området. Det kommer sparas i Filer > Anteckning
Klistra in din skärmdump i Note illustration
4.
Klistra in din skärmdump i Note