Hur använder jag skärmgester?

1.
Hold two fingers on the screen for two seconds
2.
Peka på någon av pilarna på skärmens sidor för att öppna skärmgesterna
3.
Skärmgester