Hur använder jag skärmgester?

1.
2.
Peka på någon av pilarna på skärmens sidor för att öppna skärmgesterna
3.
Skärmgester