Hur använder jag skärmgester?

Hold two fingers on the screen for two seconds illustration
1.
Hold two fingers on the screen for two seconds
Peka på någon av pilarna på skärmens sidor för att öppna skärmgesterna illustration
2.
Peka på någon av pilarna på skärmens sidor för att öppna skärmgesterna
Skärmgester illustration
3.
Skärmgester