Hur ställer jag in en Wi-Fi-anslutning?

1.
Öppna inställningsmenyn
2.
Välj "Wi-Fi"
3.
Välj "Wi-Fi" och tryck på knappen för att aktivera Wi-Fi
4.
Tillgängliga nätverk visas. Välj ett för att ansluta