Vilka är de huvudsakliga fjärrkontrollsfunktionerna?

1.
Stand-By illustration