Vilka är de huvudsakliga fjärrkontrollsfunktionerna?

1.