FAQ 17:

Hur ändrar jag indata?

01 +
Image for FAQ step 1

Anslut en extern källa, som exempelvis din dator.

03 +
Image for FAQ step 3

Välj efterfrågade indata