FAQ 25:

How to select 5 GHz Frequency?

01 +
Image for FAQ step 1

Tryck på "Appar" och sedan på inställningar