FAQ 1:

Hur ändrar jag min standard whiteboard

01 +
Image for FAQ step 1

Öppna din LUX-meny och välj "Appar".

02 +
Image for FAQ step 2

Välj appen "Inställningar" från din utökade meny.

03 +
Image for FAQ step 3

Välj menyalternativet 'Visa'.

04 +
Image for FAQ step 4

Välj menyalternativet 'Standard Whiteboard'

05 +
Image for FAQ step 5

Växla inställningen efter behov.