FAQ 4:

Hur ändrar jag språket i min Clevertouch?

02 +
Image for FAQ step 2

Välj "Språk och inmatning"