FAQ 7:

Hur använder jag skärmgester?

01 +
Image for FAQ step 1

Peka på någon av pilarna på skärmens sidor för att öppna skärmgesterna