Hvilke brukertyper er det

Eieren kan opprettet brukere og passord illustration
1.
Eieren kan opprettet brukere og passord
Brukeren kan bare redigere sitt eget passord illustration
2.
Brukeren kan bare redigere sitt eget passord
Gjester har ingen passord og trenger ikke kort illustration
3.
Gjester har ingen passord og trenger ikke kort