Jak uzyskać dostęp do menu LUX?

Dotykać stronie ekranu, aby otworzyć menu illustration
1.
Dotykać stronie ekranu, aby otworzyć menu
Można skorzystać z menu po lewej lub prawej stronie illustration
2.
Można skorzystać z menu po lewej lub prawej stronie