FAQ 3:

How do I open files from a USB stick?

01 +
Image for FAQ step 1

Plaats de USB-stick in de rechterbenedenhoek van het scherm en druk vervolgens op 'Selecteren'

02 +
Image for FAQ step 2

Druk op 'Files’ (Bestanden)

03 +
Image for FAQ step 3

Druk vervolgens op 'Bestanden'

04 +
Image for FAQ step 4

Raak het bestand dat u wilt openen tweemaal aan

05 +
Image for FAQ step 5

Eenmaal aanraken om een bestand te selecteren dat u wilt verplaatsen van de USB-stick naar de opslagruimte van de Clevertouch