FAQ 1:

Hvordan få Clevershare 2.0

01 +
Image for FAQ step 1

Hvis du ser dette ikonet, har du Clevershare 2.0

02 +
Image for FAQ step 2

Hvis du ser dette ikonet, har du Clevershare 1 og trenger å oppdatere fastvaren

03 +
Image for FAQ step 3

Trykk på Sjekk oppdatering for å få den nyeste versjonen