FAQ 17:

Hvordan bytter jeg inndata?

01 +
Image for FAQ step 1

Koble til en ekstern kilde, for eksempel datamaskinen din.