FAQ 1:

Jak zmienić domyślną tablicę

01 +
Image for FAQ step 1

Otwórz menu LUX i wybierz „Aplikacje”.

02 +
Image for FAQ step 2

Wybierz aplikację „Ustawienia” z rozwiniętego menu.

03 +
Image for FAQ step 3

Wybierz opcję menu „Wyświetl”.

04 +
Image for FAQ step 4

Wybierz opcję menu „Domyślna tablica”.

05 +
Image for FAQ step 5

W razie potrzeby przełącz ustawienie.