FAQ 9:

Jak korzystać z dwukierunkowego dotyk

01 +
Image for FAQ step 1

Można sterować komputerem za pomocą telefonu komórkowego, za pośrednictwem Clevertouch

02 +
Image for FAQ step 2

Podłącz komputer i naciśnij zacząć

03 +
Image for FAQ step 3

Podłącz urządzenie mobilne, a następnie naciśnij pulpit