FAQ 3:

Jak udostępnić ekran telefonowi / tabletowi

01 +
Image for FAQ step 1

Twój Clevertouch i telefon/tablet muszą znajdować się w tej samej sieci bezprzewodowej

02 +
Image for FAQ step 2

Na swoim Clevertouch przejdź do aplikacji – Clevershare

03 +
Image for FAQ step 3

Zeskanuj kod QR za pomocą tabletu/telefonu lub odwiedź stronę clevertouch.com/clevershare2g

05 +
Image for FAQ step 5

Wprowadź kod wyświetlony na Twoim Clevertouch i połącz się