FAQ 3:

Jak zapisać w chmurze

01 +
Image for FAQ step 1

Naciśnij przycisk Menu i wybrać Cloud Storage

02 +
Image for FAQ step 2

Przy pierwszym użyciu trzeba będzie dodać konto Chmura

03 +
Image for FAQ step 3

Wybierz z onedrive lub Dysku Google