FAQ 5:

Jak korzystać z matematyki uznanie wzór

01 +
Image for FAQ step 1

Wybierz ikonę z paska narzędzi matematyki

02 +
Image for FAQ step 2

Napisz swoją formułę o „=?” na końcu

03 +
Image for FAQ step 3

Nacisnąć strzałkę i pojawi się formuła

04 +
Image for FAQ step 4

Przełącz do pióra narzędzia i strajku przez formule na odpowiedź, aby pokazać